MOHO PRIZE | Zapisy są zamknięte.

 Warunki 

 

 

KANDYDACI
Udział w inicjatywie jest zarezerwowany dla artystów poniżej 50 roku życia. Zgłoszenia są otwarte dla artystów dowolnej narodowości.

ZASADY ZGŁOSZEŃ
Po wysłaniu zgłoszenia, dla każdego artysty zostanie utworzona strona osobista. W obszarze osobistym artysty znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące opłaty zgłoszeniowej oraz dokumentów niezbędnych do ukończenia zgłoszenia.

SZCZEGÓŁY KATEGORII
Temat jest dowolny i nie ma żadnych ograniczeń ani wymagań technicznych dla prezentowanych prac.
Dla artystów wielodyscyplinarnych, czyli używających więcej niż jednej techniki w swojej twórczości artystycznej, możliwe jest ubieganie się o nagrodę w dodatkowej kategorii spośród dostępnych. Żądanie dołączenia do dodatkowej kategorii nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wniosek o dodatkową kategorię musi być złożony tylko z prawdziwych i sprawdzonych powodów danego artysty i może prowadzić do anulowania całego zgłoszenia, jeżeli zostanie on złożony bez rzeczywistej potrzeby.

ZGŁOSZENIE JEDNEGO PROJEKTU
Pojedynczy projekt musi składać się z minimum 3 prac. Wszystkie prace muszą należeć do tego samego pojedynczego projektu lub serii. Nie ma ograniczeń co do liczby prac zgłoszonych do tego samego projektu. 
Do celów ewaluacji będzie brany pod uwagę tylko jeden projekt lub seria.

ZGŁOSZENIE CAŁEJ PRODUKCJI
Wszystkie prace muszą należeć do tego samego artysty. Nie ma ograniczeń co do liczby prezentowanych prac. 
W celu oceny, cała produkcja artystyczna artysty zostanie wzięta pod uwagę.

ZGŁOSZENIE OBU SEKCJI
Artyści mogą również ubiegać się o obie sekcje: pojedynczy projekt oraz cała produkcja artysty. Ocena zostanie przeprowadzona oddzielnie dla dwóch sekcji.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
Opłaty zgłoszeniowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji, promocji, biura prasowego, administracji oraz sekretariatu:
Projekt indywidualny: 75,00€
Cała produkcja artystyczna: 135,00€
Obie sekcje (projekt indywidualny + cała produkcja): 185,00€
Opłaty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

TERMINY
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 lipca 2019 r. (23:59 CET)
Terminy płatności opłaty zgłoszeniowej i wysyłania dokumentów są wskazane w obszarze osobistym.

NOMINACJE ZWYCIĘZCÓW
Zwycięzcy zostaną wyznaczeni według uznania jury. W każdej z 4 kategorii (malarstwo, rzeźba i instalacja, fotografia i inne media) nominowanych będzie 2 zwycięzców. Jeden z sekcji indywidualnego projektu i jeden z sekcji całej produkcji artystycznej.
Nominacje zostaną ogłoszone w dniu:
18 października 2019 r. | nominacje indywidualnych projektów - wszystkie kategorie
25 października 2019 r. | nominacje całej produkcji artystycznej - wszystkie kategorie

NAGRODY
Suma nagród wynosi 30.000,00 €.
Kategoria malarstwa:
- 2.500,00€ za pojedynczy projekt
- 5.000,00€ za całą produkcję
Kategoria rzeźby i instalacji:
2.500,00€ za pojedynczy projekt
- 5.000,00€ za całą produkcję
Kategoria fotografii:
2.500,00€ za pojedynczy projekt
- 5.000,00€ za całą produkcję
Kategoria inne media:
2.500,00€ za pojedynczy projekt
- 5.000,00€ za całą produkcję
Nagrody zostaną wypłacone zwycięzcom w ciągu 30 dni od nominacji. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym.

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy, artyści akceptują regulamin zawarty w niniejszych warunkach. Artyści zezwalają MOHO ART PRIZE na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie praw autorskich i prywatności. Dane osobowe i przesyłane obrazy mogą być wykorzystywane do celów nagrody. Sami artyści są całkowicie odpowiedzialni za treść przesyłanych obrazów lub tekstu. 

ZASTRZEŻENIA
Moho Art Prize zastrzega sobie prawo do korekty, jeśli to konieczne, niniejszych warunków.

Cookies help us in providing our services. By using our services, you agree that we use cookies.